Geri Bildirim
Hurma Doğumu Kolaylaştırıyor
Hurma Doğumu Kolaylaştırıyor

Hurma Doğumu Kolaylaştırıyor

1323

2011 yılında yapılmış ve “Journal of Obstetricand Gynecology” akademik dergisinde yayımlanan bilimsel çalışmaya göre hamileliğinin son dört haftasında günde 6 tane hurma tüketen 69 kadın ve hiç hurma tüketmeyen 45 kadın olarak iki grubun doğum sancılarının karşılaştırıldığında, doğumun ilk aşamasının, hurma tüketen kadınlarda, tüketmeyenlere göre daha kısa olduğu tespit edilmiştir. (Gebelikte hurma tüketenlerde sancı çekme süresi 510 dakika & hurma yemeyenlerde 906 dakika). ” Sancı süresi hurma tüketen kadınlarda ortalama 8,5 saat sürerken tüketmeyenlerde ise ortalama 15,1 saat sürüyor!!

Bu bilimsel çalışmadaki diğer tespitleri ise şunlardır;

Hurma yiyen kadınlarda rahim ağzı açıklığı ortalama 3.5cm iken hurma yemeyen grupta 2 cm olduğu gözlemlendi.

Hurma yiyen kadınların %96’sı suni sancıya ihtiyaç duymadan kendi kendine doğuma başladı. Hurma yemeyenlerde ise bu oran % 79’ ile sınırlı kaldı.

Hurma tüketenlerin sadece %28’i suni sancı yapan pitocin gibi ilaçlara ihtiyaç duyarken hurma tüketmeyenlerde bu oran %47.

Erken doğum sırasında membran yırtılması (suyun gelmesi) hurma yiyen kadınlarda %17 iken hurma yemeyenlerde bu oran % 40 olduğu görülmüştür.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı