Geri Bildirim
İşçi İş Yerine Mazeret Göstermeden Devamsızlık Yaparsa Ne Olur
İşçi İş Yerine Mazeret Göstermeden Devamsızlık Yaparsa Ne Olur

İşçi İş Yerine Mazeret Göstermeden Devamsızlık Yaparsa Ne Olur

25

Siz değerli okuyucularımıza bu yazımızda işçinin geçerli bir mazereti olmadan iş yerinde devamsızlık yapması konusunda işverenin yasal haklarının neler olduğu hakkında ilgi vermeye çalışacağız.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işverene bağlı çalışanların işe devam ve iş günleri içerisinde iş yerlerinde bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. İş günleri, tatil günleri dışında kalan iş sözleşmesiyle belirlenmiş çalışma günleridir. İş Kanunu’nun m.25/2-g bendinde işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın devamsızlık yapmasına bir sınır getirilmiştir. Buna göre; işçi, işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın art arda iki iş günü veya bir ayda toplam üç iş günü işine devam etmezse bu durum, işveren için haklı nedenle iş sözleşmesinin fesih nedenidir.

Üst üste olmasa da sıkça tekrarlanan devamsızlıklar ise işveren için geçerli fesih nedeni olarak öngörülmüştür. Devamsızlıktan söz edebilmek için öncelikle işçinin işe, haklı bir nedeni olmaksızın ve işverenden izin almadan, mazeretsiz olarak gelmemiş olması gerekmektedir. İşçilerin haklı bir mazeretleri varsa; yürütmekte oldukları işlerin aksamaması veya bir zararın doğmaması adına işverenin işin devamına ilişkin tedbirler almasına imkan sunacak şekilde işverenlerini devamsızlığın nedenine ilişkin bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca devamsızlık süresi boyunca işçi işyerinde hiç bulunmamalıdır.

İşçinin, işyerinden kısa sürelerle ayrılıp işyerinde bulunmadığı saatleri toplayarak devamsızlık yaptığı ileri sürülemez. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 11.06.2019 tarihli ve 2019/1071 E. ve 2019/13059 K. Sayılı kararıyla “bir aylık süreçte hafta başı başlayıp hafta sonu bitecek şekilde yedi ayrı rapor alarak işe gitmeyen ve sondan bir önceki rapor bitimi mesai günü olan cumartesi işe gitmemesi ve takip eden iki gün yine rapor alması suretiyle işe gitmemesine işverenin katlanmasının beklenemeyeceği, buna göre işveren haklı fesih nedenlerini taşımasa da bunun bir geçerli fesih olduğu” Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırılmıştır. Özetlemek gerekir ise, işçinin mazereti olduğu sürece işçiye karşı işveren tarafından haklı veya geçerli fesih yapılması mümkün değildir.

Avukat Gizem GONCE & Stj. Avukat İlayda KORUDAĞ


Avukat