FİRMA KAYIT
Öğrenme Güçlüğü Nedir, Nasıl Anlaşılır, Türleri Nelerdir ?
Öğrenme Güçlüğü Nedir, Nasıl Anlaşılır, Türleri Nelerdir ?

Öğrenme Güçlüğü Nedir, Nasıl Anlaşılır, Türleri Nelerdir ?

122

Öğrenme; bilginin beyne ulaşması, bu bilginin anlaşılması, anlaşılan bu bilginin beyinde depolanması ve gerektiği zaman bilginin kullanılmasını içeren bir süreçtir. Özgül öğrenme güçlüğü bulunan çocuklarda bu süreçlerden birinde veya birden fazlasında bir problem yaşanır.

Çocuğun yaşına, zekasına ve aldığı eğitime bakıldığında bu beceriler olması gerekenin bariz bir şekilde altında kalır. Bu güçlük kesinlikle çocuğun zekasının düşük olması ile ilgili bir durum değildir. Bu güçlüğü yaşayan çocukların zeka seviyesi normal ya da normalin üstündedir. Yaşadıkları bu durum sadece özel bir alanda olan yetersizlikle sınırlıdır. Ancak zeka geriliği bulunan çocuklar pek çok farklı alanda da yetersizlikler yaşamaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların ailelerinin kliniklere başvuru nedenleri çoğunlukla çocuğun okul çağına başladığı dönemde olur. Çocuğun okula gitmeyi istememesi, okula uyum sağlayamaması, ders çalışma isteksizliğinin olması ve ders başarısının düşük olması gibi durumlar kliniklere başvuru nedenleri arasındadır. Öğretmenleri tarafından da bu durum kolaylıkla fark edilebilir. Erken fark edilip müdahale edildiği zaman çocuk yaşıtlarıyla benzer öğrenme seviyesinde ilerlemeye başlar. Ancak bazen farklı sebeplerle bu durum fark edilemeyebilir ve zaman ilerledikçe çocuğun diğerleri ile arasındaki akademik başarı farkı ciddi ölçüde açılmaya başlar. Bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Özgül öğrenme güçlüğünün ilaç ile bir tedavi yoktur. Tedavi yöntemi ancak eğitim ile gerçekleşir. Özgül öğrenme güçlüğü ile birlikte sıklıkla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülebilir. Böyle durumlarda tedavi yönteminde farklılıklar gözlemlenebilir.

Özgül öğrenme güçlüğünün nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir ancak genetik alt yapısının yüksek olduğundan bahsedilebilir. Kardeşlerden birinde öğrenme güçlüğü mevcut ise diğer kardeşte de görülme olasılığı yüksektir. Ayrıca birinci dereceden akrabalık bağının bulunması da öğrenme güçlüğünün görülmesi riskini arttırır. 3 farklı türü bulunmaktadır. Bunlar ;

 1. Okuma alanında güçlük (disleksi)
 2. Yazı alanında güçlük (disgrafi)
 3. Matematik alanında güçlük (diskalkuli)

Disleksi

Disleksi kelimeleri okurken atlama, harflerin yerini değiştirerek okuma, hızlı okuyamama, hecelerin yerlerini değiştirerek okuma, okuduğunu anlamama gibi problemleri içerir. Disleksisi olan bir çocuk sık sık harfleri okurken birbirleri ile karıştırır.( b-d, p-b,  k-t, m-n ) harfleri gibi birbirlerine benzeyen harfleri birbirleri yerine kullanabilirler. Heceleri okurken yerlerini değiştirerek okuyabilirler. Kelimelerin sonlarına doğru kelimeyi uydurabilirler. Okumakta zorlandıkları için okumaya karşı isteksizdirler. Genellikle bir yazıyı sesli olarak okumaları istendiğinde çekingen davranırlar ve okumak istemezler.

Disgrafi

Disgrafi yazma yeteneğindeki yetersizlikler anlamına gelir. Yazma işleminde oldukça yavaştırlar. Geç ve yanlış yazarlar. Kalemi tutarken zorlanırlar. Rakamları yazarken ters yazarlar ve rakamları birbirinden ayırt etmekte zorlanırlar. Birbirlerine benzeyen harfleri yazarken karıştırabilirler. B harfi yerine d’yi p harfi yerine q harfini kullanabilirler. Düşüncelerini yazmaya çalıştıkları zamanlarda sıklıkla yanlış kelimelerle ifade ederler. Defterleri düzensiz, sık sık silindiği için yıpranmış olan sayfalarla doludur. Bu bozukluk ilk olarak çocuk yazı yazmaya başladığı zamanlarda fark edilir.

Diskalkuli

Diskalkuli bir diğer adı matematik bozukluğudur. Çocuk matematiksel işlemler yapmada, matematiksel ilişkileri kavramada zorluklar yaşar. Sıklıkla işlem yaparken eldeleri unutur. Bu bozukluk daha çok ilkokul 2. Ve 3. Sınıflardayken fark edilir. Rakamları sayarken tek ve çift olarak saymakta zorlanır, ritmik saymalar yapmakta sorun yaşayabilirler. Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri sayarken zorlanırlar. Bunları öğrenmekte ve sıralı bir şekilde saymakta zorluk çekerler. Yer yön kavramlarında sıkıntı yaşarlar. Sıklıkla karıştırırlar. Zaman kavramlarını öğrenmekte zorlanırlar. Bugün demek yerine yarın diyebilirler. Rakamların yazılış yönlerini karıştırabilirler ve rakamları birbirleri ile de karıştırabilirler. Matematik derslerinde işlem yapmaktan ve ya bu derse katılmaktan çekinen çocuklarda böyle bir problem söz konusu olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

En Sık Karşılaşılan Disleksi Belirtileri

Disleksinin erken dönemde tanınıp müdahale edilmesi önemlidir. Bu nedenle çocuk okula başlamadan önce kendini gösteren belirtilerin bilinmesi gerekir. Disleksinin okul öncesi dönemde kendini gösteren belirtileri şu şekildedir:

 1. Bu çocukların hafızaları diğer çocuklara göre daha zayıf olur
 2. Ailede disleksisi olan bir bireyin varlığı çocukta da disleksi olma ihtimalini yükseltecektir.
 3. Oyun oynarken oyunlarını uzun bir süre sürdüremezler. Çabuk sıkılırlar.
 4. Renkleri ve sayıları öğrenirken zorlanırlar.
 5. Baskın olarak kullandıkları tek bir elleri yoktur.
 6. Harf ve kelimeler içeren oyunlarda daha yavaş tepkiler gösterirler.
 7. Kopyalama yapmada zorluk çekerler
 8. Sağını ve solunu karıştırırlar
 9. Konuşmaları gecikebilir
 10. Harfleri, kelimeleri, sesleri hatırlamada zorlanırlar. Sıklıkla benzer harfleri, sesleri, kelimeleri birbirlerine karıştırırlar.

Bu belirtilerin varlığı çocuktaki disleksiye işaret etmektedir. Bunların önceden fark edilip bir uzmandan destek alınması çocuğun ilerideki okul hayatını kolaylaştırmada oldukça etkili olacaktır.


Psikolog