FİRMA KAYIT
Geri Bildirim
Yargıtay'dan emsal nitelikte  “dikkat çeken eski sevgili kararı”
Yargıtay'dan emsal nitelikte  “dikkat çeken eski sevgili kararı”

Yargıtay'dan emsal nitelikte “dikkat çeken eski sevgili kararı”

720

Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren boşanma davalarına ilişkin çok önemli bir karar ortaya çıktı. Yargıtay, evlilik birliği içerisinde kocanın eski sevgilisinin fotoğraflarını arabanın bagajında saklaması boşanma davasında kusurlu bir davranıştır şeklinde karar verdi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski kız arkadaşın resimlerinin aracın bagajında saklanmasıyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne karşılıklı dava açtılar. Her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden mahkeme, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

YEREL MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR 'ESKİ SEVGİLİ FOTOĞRAFLARI' NEDENİYLE BOZULDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında saklamasının ağır kusur olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında; fotoğraf saklamanın güven sarsıcı davranış olarak kabul edildiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında; “Davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi ile buna bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiştir” denilerek mahkemenin kusur yönüyle hükmünün bozulduğu belirtildi. Bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına karar verildi.

Davalı-karşı davacı erkek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulundu. Dosyanın yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Eski kız arkadaşının fotoğrafının saklanmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekilen kararda; “Toplanan delilerle davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının resimlerini arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onama bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılarak açıklanan şekilde değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir” denildi. 


Avukat