Geri Bildirim
Çocuk Hakları ve Hukuku
Çocuk Hakları ve Hukuku

Çocuk Hakları ve Hukuku

176

Çocuk Gelişimi anne karnından başlayarak ergenliğin sona erişine kadar tüm gelişim alanlarını takip eden ve uygun destek programı hazırlayan kişilerdir. 0-18 yaş çocuklar tıpkı olgun bireyler gibi belli temel haklara sahiptir. Bu haklar doğrultusunda çocuğun bir birey olduğunu unutmamalıyız. Çocuk gelişimci yalnızca normal gelişim gösteren çocuklarla değil, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, ebeveyni olmayan veya tek ebeveyni olan, suça itilmiş çocuklara hizmet vermektedir. Son dönemde resmi gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği’ne göre Çocuk Gelişimciler olarak psiko-sosyal yardım servislerinde hizmet vermekteyiz. Çocuk gelişimcinin bu alanda çalışmaya başlaması çocukların gelişimi açısından pozitif etki sağlayacaktır. Adalet ve infaz alanlarında çalışabilmek için çocuğun temel haklarının neler olduğunu bilmek, Çocuk Hakları ve Hukuku’na hakim olmak durumundayız. Yeterli hizmet verebilmek için Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve çocuklar hakkında çıkarılan kanunları bilmek zorundayız. Ders kapsamında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde yürürlüğe girdiğini öğrendim.                                            

Yaptığım araştırmada Çocuk Hakları ile ilgili ilk girişimin Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi olduğunu öğrendim. Bu ders kapsamında suçlu veya suç girişiminde bulunmuş çocukların nelerle karşılaşabileceğini ve ne tür kuralların uygulanacağını öğrendim. Çocuk Gelişimci adayı olarak bu dersi almanın mesleki anlamda kattığı faydanın yanında sosyal hayatta da katkı sağladığını anladım. Bu alanda çalışacak kişilerin bu ders kapsamındaki bilgilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuk Haklarına hakim olmamızın en büyük etkisi alan çalışmalarında yeterli donanıma sahip olmamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede ele alındığında UNICEF, Uluslararası Af Örgütü gibi toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları yakından takip ederek bilgilerimizi nasıl kullanabileceğimiz yönünde araştırmalar yapmalıyız. Gelişmemiş ülkeler çocuk haklarını uygulama açısından yetersiz kalmıştır. Farklı ülkelerde yaşam mücadelesi veren milyonlarca çocuk açlık, cinsel ve psikolojik olarak sömürüye uğramaktadır. Çocukların her birinin eşit bir şekilde yaşayabilmesi için çalışmalar düzenlenmelidir. Bu çalışmaların sonuçları kaydedilip yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara gerekli yardımlar sağlanarak olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanmalıdır. Çocuklar bizlerin geleceği olduğu için onlar ile çalışmalar yaparken bilinçli olunmalı gerekir. Okullarda, sosyal platformlarda ve sosyal alanlarda Çocuk Hakları hakkında herkesin bilgilendirilmesi gereklidir. Çocuk Gelişimci adayı olarak bu hakları çalıştığım çocuklarla paylaşarak onları bilinçlendirmek için gerekli çalışmalar düzenleyeceğim.


Çocuk Gelişimci