FİRMA KAYIT
Geri Bildirim
Kadın Sağlığı ve Özel Sigortalar: Özel Durumlar İçin Özel Poliçeler
Kadın Sağlığı ve Özel Sigortalar: Özel Durumlar İçin Özel Poliçeler

Kadın Sağlığı ve Özel Sigortalar: Özel Durumlar İçin Özel Poliçeler

189

Özel sağlık sigortası, nitelikli sağlık hizmeti dendiğinde ilk akla gelen yöntemlerden birisi olmaktadır. Anlaşmalı özel hastaneler ve kamu hastaneleri üzerinden yürüyen sistem ile sigortalı dilediği sağlık kuruluşunda ve doktor seçme imkânı ile teşhis ve tedavi hizmeti alabilmektedir. Hastanelerdeki yoğunluk ve benzeri sorunlar göz önüne alındığında bu durumun ne denli büyük bir avantaj olduğu daha net anlaşılır.

Özel sağlık sigortası avantajları arasında sayılabilecek bir başka önemli detay da bu poliçeyi satın alabilmek için SGK kapsamında bir sosyal güvenceye sahip olma şartı bulunmamasıdır. Sigortalı veya sigortasız herkes dilediği poliçeyi seçerek özel sağlık sigortası avantajları ile buluşabilir. Bu çerçevede kadınlar da kendilerine en uygun koşullarda, özel durumlar için özel poliçeler ile özel sağlık sigortası imkânı elde edebilir.

Özel sağlık sigortası fiyat bakımından incelenirken sağladığı imkânlar ile birlikte değerlendirilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda yapılacak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi işlemleri için ödenmesi gerekecek tutarlar ile kıyaslandığında özel sağlık sigortası fiyat seviyesi daha makul olacaktır. Cüzi miktarda prim ödeyerek elde edilecek imkânlar sağlık söz konusu olduğunda çok daha anlamlı hale gelir.

Özel sağlık sigortası primleri bütçe dostu olarak nitelenebilir. Küçük primler ile pek çok büyük sağlık kuruluşundan hizmet alabilme imkânı elde etmek büyük bir avantajdır. Üstelik hastane ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç çoğu zaman hiç beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkar. Hazırlıksız yakalanılan hastalık ya da kaza gibi durumlarda özel sağlık sigortası avantajları tam anlamıyla can simidi olur.

Özel Sağlık Sigortasında Kadınlara Özgü Teminatlar

Özel sağlık sigortası teminatları arasında bulunan ayakta ve yatarak tedavi teminatları genel nitelikteki sigorta güvenceleri arasında yer alır. Ancak doğum teminatı gibi bazı uygulamalar sadece kadın sigortalılara yönelik olarak sunulan özel ürünlerdendir. Kadınlara yönelik olarak sunulan özel poliçeler sadece doğum ile sınırlı değildir. Özel durumlar için sunulan özel poliçeler ile kadın sigortalıların sistemden daha etkin bir şekilde yararlanması sağlanır.

Doğumun yanı sıra özel sağlık sigortası uygulamasında kadınlara yönelik olarak sunulan diğer teminatlara örnek olarak meme ve rahim hastalıkları gibi kadınlara özgü problemler önemli bir yer tutar. Ayrıca kadınların hastalık sebebiyle uğrayacağı gelir kaybını telafi etmeye yönelik hükümler içeren özel sağlık sigortası poliçeleri de bulunmaktadır.

Özel sağlık sigortası teminatları arasında önemli bir yer tutan yatarak tedavi teminatı oldukça geniş kapsama sahiptir. Yatarak tedavi teminatı kapsamında 24 saati aşan sürelerle yataklı tedavi kuruluşlarında yatmayı gerektirecek teşhis, tedavi, tetkik, tahlil işlemleri yer alır. Yine bu çerçevede lüzum görülen röntgen, tomografi, MR gibi radyolojik işlemler, kemoterapi, radyoterapi uygulamaları, ameliyatlar ile öncesi ve sonrasındaki rehabilitasyon adımları poliçe kapsamında sigorta şirketi tarafından ödenir.

Özel sağlık sigortasında ayakta tedavi teminatı da oldukça geniş bir kapsam ile sunulmaktadır. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında 24 saati aşmayan sürede yapılan muayene, tetkik ve tedaviler bu teminat kapsamında değerlendirilir. Ayakta tedavi teminatı muayene, çeşitli tahliller, ultrasonografi, röntgen, tomografi, MR gibi işlemlerin yanı sıra poliçede yer alması koşulu ile ilaç giderlerini kısmen veya tamamen kapsayabilir.

Kadınlara özel olarak sunulan özel sağlık sigortası poliçelerinde yer alan doğum teminatı genel olarak bekleme süresine tabi olan bir uygulamadır. Ancak bekleme süresi olmayan veya farklı süreler ile geçerlilik kazanan doğum teminatı içeren özel sağlık sigortası poliçeleri de bulunmaktadır. Kadınlara yönelik olarak sunulan diğer poliçelerde de bekleme süresine tabi olan hastalıklar olabilir.

Özel durumlar için özel sağlık sigortası poliçesi düzenlenirken ihtiyaç duyulması muhtemel olan risklerin teminat altına alınması önemlidir. Çoğu zaman seçenekli paketler halinde sunulan poliçelerin içeriği detaylı olarak incelenmeli ve olası ihtiyacın kapsam dışı kalıp kalmadığına dikkat edilmelidir. Kapsamı geniş olan poliçeler sürpriz problemler karşısında çaresiz kalmanızı önlemesi bakımından değerli olabilir.

Beklenmeyen durumlarda hazırlıksız yakalanılan kötü sürprizlerin aile bütçenize zarar vermesini engellemenin başta gelen yolu özel sağlık sigortası yaptırmaktır. Böylece istenen sağlık kuruluşunda üstelik doktorunuzu seçerek muayene ve tedavi olma imkânı elde edebilirsiniz.