Geri Bildirim
Çocuklarda Ayrılma Anksiyetesi (Kaygısı) Bozukluğu
Çocuklarda Ayrılma Anksiyetesi (Kaygısı) Bozukluğu

Çocuklarda Ayrılma Anksiyetesi (Kaygısı) Bozukluğu

216
 • Ayrılma anksiyetesi bozukluğu; çocuğun, evden, ebeveynlerinden veya bağlandığı kişilerden ayrılma durumu yaşadığında 4 hafta ya da daha uzun süre boyunca gelişim düzeyine uygun olmayan yoğun kaygı hali yaşaması olarak ifade edilebilir.
 • Çocuk, her ayrılma durumunda yineleyici bir şekilde yoğun korku ve kaygı hali yaşar ve ayrılma durumu yaşadığı kişilerle sürekli bir biçimde ilişki içinde olmaya ihtiyaç duyar.
 • Özellikle; çocuğun okula ya da kreşe başladığı dönemde bu anksiyetik durumun varlığı kendini belli eder. Çocuk, okula gitmemek adına çeşitli yolları dener ve okula gitmeyi reddeder.
 • Okul çocuğu, tıpkı 24 aylık bebeklerin yaşadığı korkua benzer korku ve kaygı yaşar.
 • Bağlanma figürlerinden ayrılma durumu ya da ayrılma beklentisinin varlığında çocukta; bir takım bilişsel, fiziksel, duygusal ve davranışsal semptomlar ortaya çıkmaktadır.

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Tanı Ölçütleri

 • Her ayrılık durumunda yeniden ortaya çıkan yoğun kaygı ve panik hali
 • Ayrıldığı kişilerin (ebeveynleri ya da bağlı olduğu kişiler) başına kötü bir şey geleceğine ilişkin aşırı kaygı hali yaşama
 • Okula ya da başka bir yere gitmeyi reddetme veya bu konuda isteksizlik gösterme durumu
 • Ayrılık temalı kâbuslar görme
 • Evden uzak bir yerde uyumayı reddetme veya bu konuda isteksizlik gösterme
 • Tekrar eden fiziksel yakınmalar ( mide ağrısı, baş ağrısı, kusma, iştahsızlık, ishal, taşikardi gibi yaşanan kaygının bedenselleştirilmesinden kaynaklı belirtiler gösterme

  Klinik Görünümler

 • Okuldan kaçınma davranışları sergileme
 • Uyuyamama, mide bulantısı
 • Sürekli olarak güvenliğini oluşturacak eylemlerde bulunma isteği ( yastığa sarılıp uyuma gibi…)

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Görülme Sıklığı

 • Kız çocuklarında görülme sıklığı, erkek çocuklarda görülmeye oranla iki kat daha fazladır.
 • Kız çocuklarında görülme oranı; % 5- 10 oranındadır.
 • Ayrılma anksiyetesi bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülme oranı % 3-5 arasındadır.

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğunun Görülme Nedenleri

 • Ayrılma anksiyetesi bozukluğunun oluşmasında psikolojik, biyolojik ve soyaal etmenler etkilidir.
 • Aşırı kontrolcü anne- baba tutumu
 • Kız ve erkek çocuklarda hemen hemen aynı sıklıkta görülüyor olması, bu bozukluğun ebeveynler tarafından çocuğa aktarılmış, yansıtılmışolduğunu göstermektedir.
 • Ayrılma anksiyetesinin şiddetini, erken dönem çocukluk çağında yaşana depresyonlar, çatışmalı aile ortamı, sosyal fobiler kardeş kıskançlığı gibi durumlar artırmaktadır.

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğunun Tedavisi

 • Ayrılma kaygısı bozukluğunun tedavisinde ilaç tedavisi olarak; TCA, SSRI, Anksiyolotikler kullanılmaktadır. İlaç tedavisi tek başına etkili bir tedavi yolu değildir.
 • Davranışçı ve bilişsel terapiler kullanılmaktadır.
 • Tedavi planı genellikle okula yeniden ve en kısa zamanda dönme ve tedaviye öğretmenin aktif katılımını içerir.
 • Tedavi en çok kullanılan yöntemler; oyun terapisi, çocukla psikoterapi, psikodrama gibi tedavi yöntemleri etkili şekilde kullanılmaktadır.
 • Hastaların yaklaşık 2/ 3 ‘ünde ve daha fazlasında uygulanan tedavi sonucunda başarılı sonuçlar alınmaktadır.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı