Geri Bildirim
Ergenlik Döneminde Bireylerin Sıklıkla Karşılaştığı Sorunlar
Ergenlik Döneminde Bireylerin Sıklıkla Karşılaştığı Sorunlar

Ergenlik Döneminde Bireylerin Sıklıkla Karşılaştığı Sorunlar

130

Ergenlik dönemi, vücudun fizyolojik, hormonel ve psikososyal boyutta önemli değişimlerin yaşandığı bireylerin yaşamında oldukça önemli bir dönemdir. Ergenlik dönemi kısa bir dönem olmasına rağmen ergenlerin çoğu; ergenlikte yaşanan değişimlere ayak uydurmakta zorlanmakta ve çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Ayrıca; çocukluk çağında görülen rahatsızlıklar ergenlikte farklı boyutlarda ortaya çıkabilmektedir.

Ergenlik Döneminde Ergenlerin Yaşadıkları Sorunlar;

 • Cinsel gelişim ile ilgili sorunlar
 • Beslenme ile ilgili sorunlar
 • Psiko-sosyal gelişim ile ilgili sorunlar
 • Fiziksel büyüme ve gelişim ile ilgili sorunlar
 • Ergenlik döneminde bireyler, yeni şeyler denemeye oldukça hevesli ve meraklı olmaktadır. Ergenlik dönemi, gençlerin alkol, uyuşturucu ve sigaraya karşı ilgi ve meraklarının en üst seviyede olduğu dönemdir.

Ergenlerde Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar

 • Sigara kullanımı
 • Riskli cinsel davranışlar
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Anoreksiya nervoza
 • Bulimiya nervoza
 • Riskli gebelik
 • Şiddet eğilimi

Ergenlikte Sıklıkla Karşılaşılan Ruhsal Bozukluklar

 • Depresyon
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Anksiyete bozuklukları
 • Davranım bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı

Ergenlik Döneminde Karşılaşılan Ruhsal Bozuklukların Görülme Sıklığı

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun görülme sıklığı; % 3- % 10 aralığındadır.
 • Majör depresyonun görülme sıklığı; % 1,3- % 7 aralığındadır.
 • Anksiyete bozuklarının görülme sıklığı % 2- % 9,3 aralığındadır.
 • Davranım bozukluklarının görülme sıklığı % 3,5 olarak ifade edilebilir.

Ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılan psikolojik rahatsızklıkların başında “majör depresyon” gelmektedir. Ergen bireyler, içinde bulundukları dönemin getirdiği değişimlerin etkisiyle duygu, düşünce ve ilişkilerinde ani değişiklikler yaşamaktadırlar. Ergen bireylerin yaşadıkları bu değişimler, kimi zaman hızlı şekilde atlatılırken, kimi zaman ise yetişkinlere benzer şekilde “sosyal içe çekilme, okul başarısızlığı, alkol ve madde kullanımı, intihar” gibi depresyon belirtilerin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle kız çocuklarında ergenlik döneminde depresyon görülme olasılığı erkek çocuklarına oranla daha sık görülmektedir. Ergenlik döneminde görülen depresyonun temel nedenleri arasında; aile içinde yaşanan tartışmalar, okul başarısızlığı, düşük benlik saygısı gibi nedenler yer almaktadır. Depresyona yol açan nedenler, ergen bireyin öfke ve hırçın davranışlar sergilemesine neden olmaktadır.

Depresyonun Oluşum Nedenleri Nelerdir?

 • Çevresel faktörler
 • Genetik
 • Biyolojik Faktörler
 • Psikolojik Faktörler
 • Büyüme Hormonu

Depresyonun Tedavisi Nedir?

 • İlaç Tedavisi
 • Aile Terapisi
 • Bireysel Psikoterapi
 • Psikoeğitim


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı