Geri Bildirim
İlkokulda Oryantasyon Süreci
İlkokulda Oryantasyon Süreci

İlkokulda Oryantasyon Süreci

192

EĞİTSEL REHBERLİK NEDİR;

Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için verilen hizmetlerdir. Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu, özellikleri, sosyal durumu ve zekâ seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan yardımlara “Eğitsel Rehberlik” denir. İlkokullarda, çocuğun öğrenim hayatına uyumu, sınıf ve okul arkadaşları içinde uygun davranış yolları, okul projelerinde diğer arkadaşları ile işbirliği içinde çalışma, okul kurallarına uyma, ilkokuldan sonra gidebilecek okullar, çocuğun ders içinde karşılaştığı güçlüklerden kurtulmasına yardım gibi konularda çocuğun olgunlaşma seviyesine göre eğitsel rehberlik yapılır.

Bir çocuğun okula başlarken yaşayacağı ilkler, onun ileriki yaşantılarında hiç şüphesiz büyük önem taşıyacaktır. Bu sebeple okul sürecine atılacak ilk adımlar doğru atılmaz ise; çocukta ilk günden itibaren boşluk, amaçsızlık ve beraberinde korku, kaygı, tedirginlik duygularını geliştirir. Bu aşamada çocuğun okula adaptasyonunu sağlamak için yapılacaklar listesinde ilk sırayı oryantasyon çalışmaları almaktadır. Okulda oryantasyon; çocuğun yeni ortamını ve içinde yer alacağı durumları tanıması, bunlara alışması ve mevcut şartları kabullenebilmesi için; yakın çevreyi, okulu, karşılaşacağı uyarıcıları tanımaya yönelik yapılacak çalışmaları içermektedir. Okulun ilk günleri hem çocuk hem de anne baba farklı duygularla doludur. Çocuk yeni gireceği ortama karşı kaygılı ve tedirgin, anne baba endişeli ve meraklı haller taşır.

BUNUN İÇİN NELER YAPILMALI?

Okula yeni başlayacak 1. Sınıf öğrencileri bir hafta önceden eğitim-öğretime başlatılmalı,oryantasyon çalışmaları yapılmalıdır.Yapılan hazırlıklarla adaptasyon süreci daha verimli geçmektedir. Özellikle büyük sınıflar okula gelmeden, üst sınıfların muhtemel olumsuz davranışlarıyla karşılaşmadan, kalabalığın içinde kaybolmadan okulu tanımaları ve benimsemeleri gerçekleşmektedir. Bu tutum kendilerini değerli hissetmelerinde de başarı sağlamıştır.

İyi bir oryantasyon süreci için;

 • Eğitim ortamını çocuğun fiziksel özelliklerine göre hazırlamak
 • Uygulanacak çerçeve programı önceden belirlemek
 • Okulun kısaca tarihçesinden bahsedilmeli
 • Okulun fiziksel tanıtımı yapılmalı, okul binası ve çevresi gezdirilmeli
 • Okul programının işleyişi hakkında bilgilendirme yapılmalı
 • Okul dışı sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verilmeli

ORYANTASYON ÇALIŞMASININ BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN BENİMSENMESİ GEREKEN KRİTERLER;

 • Oryantasyon süreklilik göstermeli.
 • Öğrenciler oryantasyon sürecindeki öğrenmelerden sorumlu tutulmalı.
 • Öğrenme gözleme dayalı olarak ölçülmeli.
 • Oryantasyon sonunda başarı takdir edilmeli.
 • Keşfetmenin başlı başına bir ödül olduğu hissettirilmeli.

Tüm bu çalışmaların içinde velilere yapılacak oryantasyon çalışmaları da yer almalıdır.Aileler; okul, öğretmen, program hakkında bilgilendirilmelidir. Ebeveynlerden bu önemli adımda nelerin beklendiği net bir şekilde belirtilmelidir. Bu süreçte rehberlik servisinin önemi unutulmamalı, Rehber Öğretmen ile koordineli çalışılmalı ve sürece mutlaka dahil edilerek destek alınmalıdır. Çok boyutlu olan oryantasyon, iş birliği ile başarıyı hedefler. Verimli geçen ve hedeflerin gerçekleştirildiği bir oryantasyon sonrasında; çocuğun okul ortamında gerek akademik gerek sosyal başarıyı yakalaması ve mutlu bir birey olarak eğitim öğretime adım atması mümkün olur.


Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı