FİRMA KAYIT
Geri Bildirim
Bebek İsimleri ve Anlamları

BEBEK İSİMLERİ ve ANLAMLARI

5000’e yakın bebek isim seçeneği ve anlamları...
Aradığınız her şey gibi bebeğinizin ismini de burada bulacaksınız.

ABİDİN

İbadet edenler kulluk yapanlar.

ACAR

Kuvvetli,atılgan,çevik

ADALET

Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.

ADEM

İlk yaratılan insan olarak Kur'an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.

ADNAN

Üstün insan.

AFŞAR

Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han`ın oğullarından birinin adı, Afşar boyunu oluşturan Türkmenlerin adı

AFŞİN

Zırh,silah

AĞA

Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse

AHSEN

Kuran’da 50’den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.

AKA

Büyük, saygıdeğer kimse,ağa

AKABEY

Varlıklı kimse, ağa ve bey

AKAD

Mezopotamya`da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad

AKİF

İbadet etmek anlamına gelmektedir.

AKIN

Karşı tarafın üzerine yapılan saldırı

ALAZ

Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş

ALEMDAR

Sancak ya da bayrak taşıyan

ALİ

Yüce, yüksek, ulu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.

ALİCAN

Ali-can

ALİHAN

Ali-han

ALİNUR

ALİNUR

ALİZE

Bir rüzgar adı

ALP

Büyük işler başaran,halkça sevilen yiğit

ALPAY

Cesur,yiğit kimse

ALTAN

Hakan'lara verilen san

ANDAÇ

Anı olarak verilen veya saklanan