FİRMA KAYIT
Geri Bildirim
Okul Öncesinde Çoklu Zeka
Okul Öncesinde Çoklu Zeka

Okul Öncesinde Çoklu Zeka

359

Günümüzde zeka anlayışı yüzyıl öncesine göre önemli gelişmeler kaydetmiş, gerçekten zeki olmanın ne anlama geldiği üzerinde pek çok bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak IQ testlerinin zeka ölçümünde yetersiz kaldığı, bu testlerin ölçemediği pek çok zeka alanının potansiyel olarak var olduğu kanıtlanmıştır. İçinde yaşadığımız zeka çağında okul öncesi dönemi çocuklarının eğitimine hizmet veren her bireyin çağın gerekliliklerini yakalayarak bu alandaki gelişme izlemesi ve çocuğun gelişimine yenilikçi bir yaklaşımla destek vermesi neredeyse zorunlu bir hal almıştır. Çünkü zeka gelişiminin temelleri bu dönemde atılarak çocuk yetişkinlikteki yaşam karmaşasına hazırlanır, bilgi ve beceri kazanmanın tadına varır, yaşama uyabilme gücünü kazanır. Ülkemizde MEB tarafından hazırlanan okul öncesi eğitim programlarıyla çeşitli zeka alanlarının gelişimini destekleyecek hedefler ve hedef davranışlar belirlenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan bu kitabın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin; · Çoklu zeka kuramıyla ilgili arayışlarına katkıda bulunmak, · Uyguladıkları günlük, aylık, yıllık planlarının çoklu zeka alanları göz önünde bulundurularak hazırlandığını hatırlatmak, · Çeşitli etkinliklerle çoklu zeka alanlarının nasıl destekleneceğine dair örnek formatlar vermek, · Çoklu zeka uygulamalarında çeşitli kaynaklardan etkilenerek yapılabilecek yanılgıları önlemek ve bu konuda öğretmenlerin endişelerini gidermek amacıyla hazırlanmış, · Ayrıca anne-babaları da bilgilendirerek çocukların zeka gelişimlerine yardımcı olabileceklerini vurgulamaktır. Sayfa Sayısı: 144 Baskı Yılı: 2006 Dili: Türkçe Yayınevi: Kök Yayıncılık