Geri Bildirim
Okul Öncesinde Robotik Kodlama
Okul Öncesinde Robotik Kodlama

Okul Öncesinde Robotik Kodlama

131

Kodlama, küçükten büyüğe her bireyin problem çözme beceresi, algoritmik düşünme, sistem temelli düşünme gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyduğu pratikleri kavramasına yardımcı olur. Kodlama mantığı küçük yaşlarda kavranması sayesinde yeni fikirler bulma, bulunan fikirleri uygulamaya geçirme, hatalar ile karşılaşılması durumunda hataları bularak çözüm üretme ve takım halinde çalışabilme yani iş birliğinde bulunabilme kabiliyetlerini arttıracaktır.

Kodlama Öğrenmenin Çocuklar Açısından Önemi:

1.     Analiz, sentez ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.

2.     Çözümleme becerisi kazandırır.

3.     Olay ve durumlar arasındaki örüntüyü fark etmeyi ve anlamlandırmayı, ilişki kurmayı sağlar.

4.     Üretken ve yaratıcı bir şekilde düşünmeye katkı sağlar.

5.     Sistemli düşünme konusunda katkıda bulunur.

6.     Bilgisayarın ve makinaların iş yapma mantığını anlamasında yardımcı olur.

7.    Çocukların kodlama ile tanışması kullandıkları elektronik cihazları (tablet vb.) faydalı araçlara dönüştürür. (Bu alanda yararlı çocuklar için kodlama uygulamaları kullanılabilir.)

8.    Çocuklara üretkenlik imkânı verir.

9.    Bilişsel ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlar.

10.  21.Yüzyıl becerilerine katkı sağlar.

11.  Çocukların odaklanma ve dikkat sürelerini geliştirmelerine, bir iş üzerine yoğunlaşmalarına imkân verir.

12.  Çocuklara kendilerini ifade edebilme imkânı verir.

13.  Çocukların diğer alanlarda da başarılı olmasına katkı sağlar. Kodlama, algoritmik düşünme becerisi kazandırdığı için fen, matematik gibi alanlarda da çocuğa destek sağlamış olur.

14.  Okul öncesi dönemde kazandırılması gereken kavramların (aşağı, yukarı, sağ, sol, altında, üstünde vb.) ve renklerin, şekillerin kazandırılmasında kodlama eğitimi destek olur.


Okul Öncesi Öğretmeni