Geri Bildirim
Tüp Bebekte Blastosist Transferi
Tüp Bebekte Blastosist Transferi

Tüp Bebekte Blastosist Transferi

468

Tüp Bebekte Blastosist Transferi nedir? 

Tüp bebek yönteminde az sayıda embriyo transferi gereken durum ve koşullarda uygulanan tüp bebekte blastosist transferi yöntemi, tüp bebek uygulamalarında embriyo transferini sınırlayan yönetmelikle beraber etkili olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde gelişerek hücre sayılarını arttıran embriyolar, 5. günden itibaren iki ayrı hücreye ayrılır. Bu embriyolardan her birine blastosist ismi verilir. Her embriyonun bu aşamaya ulaşması mümkün olmamaktadır. Embriyoyu oluşturan sperm ve yumurta kalitesi yüksek olduğunda embriyo gelişimine devam etmektedir. Ancak çoğu embriyo bu gelişimi gösteremez.

Yumurta ve sperm kalitesi düşük olduğunda, oluşan embriyo gelişimi vücut bağışıklık sistemi tarafından durdurulur. Blastosist evresi dediğimiz ikili hücre yapısında, hücrelerin her birinin birer embriyo oluşturması durumu oldukça az görülen bir durumdur. Normal embriyolarda bile zor görülen bu durum, fertilite sorunu yaşayan bireylerde tedavi amacıyla kullanılırken daha da zor bir hale gelmektedir.

Tüp Bebekte blastosist transferi neden uygulanır?

Vücut bağışıklık sistemi kalitesiz embriyoların gelişimini durdurduğundan, anneye blastosist transferi yapılması bu engelin aşılmasını sağlar. Bu nedenle az sayıda embriyo transfer edildiğinde, blastosist transferi ile gebelik şansı o kadar arttırılmış olur. Çoğul gebelikleri önleyen bir yöntem olarak da tüp bebekte blastosist transferiuygun bir uygulamadır.

Tüp bebekte blastosist transferi, embriyo transferi yanında uygulanarak gebelik şansını arttırır. Birçok tüp bebek merkezi de transferleri beşinci günde yaparak bu yöntemi uygulamaktadırlar.

Sağlıklı ve yeterli sayıda blastosist elde edilmesine rağmen gebelik gerçekleşmediğinde, gebeliği önleyici nedenleri yumurta ve sperm kalitesinin düşüklüğünde aramak yanlış olacaktır. Bu durumda sorunun nedeni için farklı araştırmalar yapılacak ve yöntem değişikliğine gidilerek yeni bir süreç başlatılacaktır. Tüp bebek tedavisi sırasında görülen tüm aksaklıklar, aslında tedavinin birer parçasıdır. Toplanan bilgiler ışığında, doğru yönteme doğru adım adım yaklaşılır. Bu nedenle sabır gerektiren, başarısızlıklarda üzülmek yerine sorunun çözümüne odaklanmayı gerektiren bir süreçtir.

Embriyoların blastosist aşamasına kadar bekletilmesi, laboratuardaki yapay ortamda embriyo gelişimi demektir. Bu yapay ortam insan vücudunun ya da kadın rahminin yapay hali olmalıdır. Bir hücrenin böylesi bir ortamda 5 gün boyunca bekletilmesi, çeşitli dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Vücudun doğal ortamı yerine dış ortamda geliştirilen embriyoda herhangi bir hasar olup olmadığı kesin olarak bilinememektedir. Bu nedenle gelecekte doğacak bebeğin sağlığını ne kadar etkilediği de düşünülmelidir.

Embriyo rahme aktarıldığında doğal olarak blastosist oluşturacak olabilir. Blastosisti dış ortamda geliştirmek ise alınan büyük bir risktir. Bu nedenle her tedavide uygulanmamaktadır. Embriyo sayısının fazla olduğu durumlarda bu risk göz önüne alınabilmektedir.

Tüp bebek tedavisinde sorun olduğu anda tedavi yarıda kesilebilmektedir. Riskli durumlarda da tedaviye ara verildiği görülür. Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de riskler bulunur. Hastanın konu hakkında yeterli bilgiye sahip olması ya da bilgilendirilmesi, riskleri bilmesi gerekir. Böylece kişilerin tedavi boyunca yaşadıkları zorlu süreci anlamaları, neyi neden yaptıklarını bilmeleri tedaviyi kolay hale getirir.


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı