Geri Bildirim
Etkili Anne-Baba Nasıl Olunur?
Etkili Anne-Baba Nasıl Olunur?

Etkili Anne-Baba Nasıl Olunur?

163

Anne babalık çok keyifli olduğu kadar sorumluluk isteyen zor bir görev. Her anne baba çocuğunun sağlıklı, mutlu ve başarılı olmasını ister. Bu noktada ebeveynlerin zihinlerinde şu soru oluşur; çocuk yetiştirirken nasıl bir yöntem benimsemeliyim ki çocuğumun mutlu, sağlıklı ve başarılı olmasına olanak sağlayayım…çocuğuma ne zaman hayır demeliyim? Ne zaman sınırlar koymalıyım? Ne zaman istediklerini yerine getirmeliyim? Bu tip sorular zaman zaman anne babaları çaresiz bırakabilmekte ve kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Aslında cevap şurada gizli. Etkili ebeveyn olmak…

Etkili anne baba olmak çocuğun gelişimini en iyi şekilde desteklemek ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktan geçer…

Aslında etkili anne babalık çocuğun yapısına, aile yapısına, ailenin değerlerine, kültürüne değerlendirilerek oluşturulmalıdır, çünkü bunlar aileden aileye değişen yapılardır. Ailenin kültürü, değerleri, çocuğun mizacı dikkate alınmalıdır… bu nedenle çocuğa göre anne babalık belirlenmeli; onu koşulsuz sevmek, sevgi ve saygı çerçevesini bozmamak, kendi düşüncelerini görüşlerini çocuğa dayatmamak, çocuğun fikir ve görüşlerine saygı duymak çok önemlidir…

Başa çocuklarla kıyaslanmamalı, çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir…

Hoşgörülü ve destekleyici olmak; çocuğun her durumda aldığı kararları sizinle paylaşmasına, kendini keşfetmesine, yanlışlarını doğrularını öğrenmesine olanak sağlayacaktır. Bu şekilde çocuğunuzla güvenli ve huzurlu bir ortam yaratmak kolaylaşacak, çocuğunuzun size daha kolay bir şekilde güvenip, inanmasını sağlayacaksınız. Tabi bunları yaparken disiplin ve kural unutulmamalıdır.

Hoşgörülü ve destekleyici anne babanın kural ve disiplin uygulaması bazı durumlarda zor olabilmektedir. Bu ikisini uygun derecede uygulamak birçok anne babanın zorlandığı bir durumdur. İki sınırı yakalayabilmek çok önemlidir. Kural ve disiplin sayesinde çocuk sınırlarını öğrenir, iyi- kötü doğru- yanlış ayrımı yapabilir ve aile içi iç disiplin oluşması kolaylaşır. Anne babanın aile içinde sınırları belirlemesi çocuğa; aile sisteminin ne kadar güvenilir ve huzurlu olduğu ama aynı zamanda sınırları olan bir yapıda olduğu izlenimini verecektir.

Bağımsızlık ve özgürlük desteklenmeli… çocuklar özellikle belirli dönemlerde, becerilerini geliştirdikçe anne babadan farklı, bağımsız olmak isterler. Çocuğa gelişim dönemine uygun şekilde izin vermek bağımsızlığına ve özgürlüğüne saygı duymak gerekir. Gelişimine uygun sorumluluklar vermek, karar vermesine müsaade etmek gerekmektedir. Bunun sayesinde ileriki dönemlerde kendi kendilerine yetebilen bireyler olmaları sağlanacaktır.

Doğru iletişim - etkin dinlemek… etkili anne baba olmanın altın kuralı çocuğu dinlemek, onu anladığını göstermek, kısacası doğru iletişim kurmaktan geçer. Çünkü siz dikkatli bir şekilde dinlediğinizde, çocuğunuza zaman ayırdığınızda, onun fikirlerine saygı duyduğunuzda çocuğunuz öz saygısı yüksek ve kendine değer veren bir birey olacak. Gereken önemin gösterilmediği, dinlenilmeyen, zaman ayırılmayan çocukların diğer gösterilen çocuklara oranla daha az özgüven sahibi olduğu, toplum önünde kendini ifade edemediği araştırmalar tarafından saptanmıştır. Onun ihtiyaçlarını dinlemek ve şefkatle yanıt vermek oldukça önemli olup çocuğunuzun ilerde kendine ve ailesine güveni yüksek bireyler olmasını sağlarsınız.


Uzman Klinik Psikolog