FİRMA KAYIT
Geri Bildirim
Gebelik Döneminde Omega-3 Kullanımı
Gebelik Döneminde Omega-3 Kullanımı

Gebelik Döneminde Omega-3 Kullanımı

1518

Omega-3, eikosapentaenoik asit (EPA), doosapentaenoik asit (DPA) ve dokosahekzenoik asit (DHA) içerir. Hamilelik sırasında fetal ve plasenta gelişimi için bunların bir kaynağı gereklidir ve özellikle bebeğin beyin gelişiminde önemlidir.

Amerikan Diyetisyenler Derneği, Kanadalı Diyetisyenlerle birlikte hamile ve emziren kadınlar da dahil olmak üzere tüm sağlıklı yetişkinlerin en az 500 mg / gün omega-3 LCPUFA tüketmesini önermektedir. Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Yağ Asitleri ve Lipitleri Çalışması Derneği (ISSFAL), hamile ve emziren kadınların günde en az 200 mg DHA tüketmesini özellikle tavsiye etmektedir.

Gebe kadınların fetal beyin gelişimini iyileştirmek için omega-3 yağ asidi dokosahekzaenoik asit (DHA) alımını arttırmak için önerileri olmasına rağmen, randomize bir çalışma, prenatal DHA takviyesinin geliştirilmiş bilişsel, problem çözme veya dil yeteneklerine yol açmadığını ortaya koymaktadır.

Sağlık Kanada ve diğer kuruluşlar tarafından finanse edilen yeni bir çalışma, omega-3 DHA'nın diyet tüketimi ile gelişmiş bebek gelişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlamıştır. Universite Laval araştırmacıları tarafından denetlenen ve Journal of Pediatrics'de yayınlanan çalışma, hamileliğin son aylarında tüketilen DHA'nın bir bebeğin duyusal, bilişsel ve motor gelişimini artırdığını ortaya koymaktadır. Araştırma ekibi, ilk olarak 109 bebeğin göbek kordonu kanındaki DHA konsantrasyonunun miktarını ölçerek sonuca varmıştır.

Çalışma süpervizörü Dr. Eric Dewailly; Umbilikal korddaki DHA konsantrasyonu, gebeliğin son trimesterinde omega-3'lere intra-uterin maruziyetin iyi bir göstergesi olduğunu, retinal fotoreseptörlerin ve nöronların gelişimi için çok önemli bir dönem olduğunu belirtmiştir. Altıncı ve on birinci ayda bebekleri test ettikten sonra, araştırmacılar görme keskinliği, bilişsel gelişim ve motor gelişiminin, doğum sırasında göbek kordonu kanındaki DHA konsantrasyonuyla yakından bağlantılı olduğunu tespit etmişlerdir.

Omega-3 yağ asitlerinin sağlık yararları iyi bilinir ve kalp hastalığı riskini bilişsel işlevi korumaktan düşürür. Yeni araştırmalar, doymamış yağ takviyelerinin ek bir faydaya sahip olabileceğini düşündürmektedir: çocukluk çağı astım riskini azaltabilir.

Şimdiye kadar, araştırmalar omega-3 yağ asitlerinin - gıdalardan doğrudan tüketildiğinde- çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğunu göstermiştir. Deniz ürünlerinin ılımlı tüketilmesinin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ve ayrıca bilişsel azalma, Alzheimer hastalığı ve demans riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hamile kadınların en az 8 gram deniz mahsülleri ile haftalık tüketimleri de, bebeklerindeki sağlık sonuçlarını iyileştirmektedir.  

Çalışmalar, üçüncü trimesterde günlük LCPUFA dozunu alan gebe kadınların, çocuklarının astım veya kalıcı hışıltısı geliştirme riskini neredeyse yüzde 31 oranında azalttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca N-3 LCPUFA takviyelerinin düşük solunum yolu enfeksiyon riskinin azalması ile ilişkili olduğu, ancak astım alevlenmesi, egzama veya alerjik duyarlılaşma üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ortaya konulmuştur.

Omega-3 yağlarının da, fetüste ve yaşamın ilk yılında beyin büyümesinin hızını artırdığı gösterilmiştir. Bu yağlar gözün gelişiminde özellikle önemlidir. Omega-3'den yoksun hayvan fetusları, doğumdan sonra sağlıklı diyetlerle düzeltilemeyen belirgin görsel ve davranışsal değişiklikler gösterir.


Diyetisyen