FİRMA KAYIT
Geri Bildirim
Okuma ve İyi Oluş
Okuma ve İyi Oluş

Okuma ve İyi Oluş

561

Bireyin kişiliğini değerlendirmede ve olgunlaşmasında kullanılabilen, bireyin kişiliği ve literatür arasında geçen dinamik bir süreç olarak tanımlanan bibliyoterapi (okumada iyi oluş), kitaplar aracılığıyla ruhsal bir iyileşme sürecidir. (Russell ve Shraches, 1950)

Antik Teb Kütüphanesinin girişinde "ruhun iyileşme yeri" yazısının yer aldığı ve Eski Yunan'da kütüphaneler okuma, düşünme, iyi vakit geçirme ve dinlenme yeri olarak tasarlandığı bilinmektedir. Romalılar ise hastaların kitap okumasının ruh sağlığına iyi geldiğine inanmaktadırlar. Tüm bu bilgilerin ışığında; İnsan yaşamındaki en heyecan verici deneyimlerden biri de dışa bağımlı öğrenmeden çıktığı sonsuz imgelerle dolu öyküler diyarına gidebildiği okuma-yazma deneyimidir. Çeşitli kaynaklarda, okuma yoluyla sağaltım, okuma yoluyla teşhis ve tedavi, kitapla terapi, kitaplar aracılığıyla kişinin sorunlarını tanıyıp çözebilmesine yardım yaklaşımı, bilgi ile iyileşme, bibliyopsikolojik danışma, biçiminde tanımlanan bibliyoterapi, yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere bireyin karşılaşmış olduğu psikolojik sorunların aşılmasında hikayelerin ruhsal yönden arındırıcı ve iyileştirici olduğu kadar önleyici etkisiyle de dikkat çeken bir yaklaşımı vardır.

Kitaplar, insanın hem bilişsel hem de duygusal yönü üzerinde etkilidir. Okunanlar, insanı bir yandan düşündürürken, bir yandan da duygulandırır. Kitaptaki olaylar sanki kişinin başına geliyormuş gibi düşündürerek bu duygulardan arınmasına, rahatlamasına ya da bazen heyecanlanıp, gülmesine, ağlamasına yani yoğun duygular yasamasına sebep olabilir. Bu yaşantı ise duygulardan arınmayı sağlamaktadır. Kitaplar, bireyin kendisini başkalarında görmesine olanak sağlarken karakter ya da olaylarla özdeşim kurmasına, bu dünyada yalnız olmadığını, bazı olayların salt kendi başına gelmediğini anlar ve görür. Bir diğer özelliğiyle kitaplar, bireye, yaşamın anlamını öğreterek, çevresine farklı bakış açılarından bakabilmesine ve hayatta başına gelmiş benzer ya da farklı olaylara baş vurulan çözüm yolları ile tanışabilmesine olanak sağlamaktadır.

O halde bir fikrim var! Çocuk hikâye kitapları okumaya ne dersiniz? Benim sizi tanıştırmak istediğim belki de sizlerin bir süredir tanışık olduğunuz çocuk hikâye kitapları var. Öğretici olmaktan uzak bu kitaplar yetişkinlere uygun değil gibi görünse de aslında herkesin kendinden bir yaşantı bir duygu bulabileceğine ve arınma-özdeşim-iç görü sağlayacağına inandığım hikayeler. Hatta bazı çocuk hikâye kitaplarını okumak sizler için bile zorlayıcı olabilir. Belki sizin içinde bazı duygular yıllarca konuşulmamış ya da baş etmekte zorlandığınız bir iş gibi rafa kalkmış olabilir…

Öneriler:

" Duygularıyla Arkadaş Olan Çocuk

" Bir Problemle Ne Yaparsın?

" Bir Penguenin Dertleri

" Ağlamak Yağmur Gibidir

" Zor-Balık

" Öfkelendiğinde

" Yolculuk

Size iyi gelen kitabı-hikâyeyi bulmanız dileğimle.


Uzman Psikolojik Danışman