Geri Bildirim
Asperger Sendromu Nedir? Belirtileri, Tedavisi Nedir?
Asperger Sendromu Nedir? Belirtileri, Tedavisi Nedir?

Asperger Sendromu Nedir? Belirtileri, Tedavisi Nedir?

447

Asperger sendromu, adını Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger den almaktadır. Doktor, ‘sözel iletişim becerileri eksik, fiziksel açıdan sakar, yaşıtlarıyla empati kuramayan çocukları tanımlamak için ‘Asperger Sendromu’ kavramını kullanmıştır. Yıllar sonra ise bu kavram Ruhsal Bozukluklarının Tanısal ve Sayımsal Sınıflandırması el kitabında (DSMV) te “Asperger Bozukluğu” olarak tanımlanmıştır.

Asperger Sendromu: Sosyal etkileşimde bozulmalar veya bunun yanında sınırlı alışılmışın dışında ilgi alanları ya da davranışlar ile kendini gösteren, yaygın gelişimsel bozukluklar içerisinde yer alan psikiyatrik bir bozukluktur. Genel özellikleri açısından bakıldığında Otizm ile benzerlikler göstermektedir. Asper sendromunun nedeni tam olarak bilinememekle birlikte ömür boyu yaşamı etkileyen bir bozukluktur. Asperger sendromu daha çok büyük çocuklarda görülmektedir.

Asperger Sendorumu Tanı Özellikleri

 • Asperger sendromu tanısı genellikle 4-11 yaş arasında konulmaktadır.
 • Tanının konulması için; sosyal etkileşimde bozukluk, bilişsel gelişim eksikliği tekrarlayıcı davranışlar ve aşırı içe kapanıklık giibi belirtilerin olması gerekmektedir.
 • Otizmde olduğu gibi Asperger Sendromunda da erken tanı oldukça önemlidir.

Asperger Sendorumunun Belirtileri Nelerdir?

Anne-babalar çocuklarında Asperger Sendromu belirtilerini genellikle diğer çocuklarla etkileşime girdiği okul öncesi dönemde fark etmektedirler.

 • Doğuştan gelen sosyal becerilerin eksikliği
 • Empati eksikliği
 • Rutinlerdeki değişikliklerden hoşlanmama
 • Ses tonundaki değişiklikleri fark edememe
 • Aşırı derecede içe kapanma
 • Tekrarlayıcı davranışlar sergileme
 • Motor becerilerde yaşıtlarına oranla daha geç öğrenme
 • Göz kontağı kurmada yetersizlik
 • Asperger Sendorumu tanısının konulabilmesi için tek belirti yeterli değildir. Birden fazla belirtinin görülüyor olması, çocuğun soyal işlevselliğini bozuyor olması gerekir.

Asperger Sendorumunu Otizmden Ayıran Özellikler

 • Otizm genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkarken, Asperger Sendorumu tanısı alan çocuklar ise; bebeklik dönemlerini oldukça sağlıklı geçirirler.
 • Otizmde konuşma geriliği yüksek düzeydedir.
 • Otizmli çocuklara oranla Asperger Sendromu tanısı alan çocuklar, daha konuşkandır.
 • Asperger Sendromu tanıısı alan bireyler, topluma uyumlu olmadıklarının farkındadırlar. Otizmli çocuklar ise; bunun farkında değildir.

Asperger Sendorumunun Tedavisi Var Mıdır?

 • Bütünüyle bir tedavi söz konusu olmamakla birlikte uygun tedavi tekniklerinin uygulanmasıyla Asperger Sendorumunun belirtileri büyük oranda azalabilmektedir.
 • Asperger Sendorumu için uygulanan tedavi, sosyal vasıfları, iletişimi geliştirmek ile davranış yöntemlerinden oluşmaktadır.
 • Sürekli eğitim programları uygulanarak çocuğun hem okul hem de ev içerisinde eğitimine devam edilmelidir.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı