Geri Bildirim
Çocuk ve Ergenlerde Görülen İnternet / Oyun Bağımlılığı Nedir? Tedavisi Var Mıdır?
Çocuk ve Ergenlerde Görülen İnternet / Oyun Bağımlılığı Nedir? Tedavisi Var Mıdır?

Çocuk ve Ergenlerde Görülen İnternet / Oyun Bağımlılığı Nedir? Tedavisi Var Mıdır?

245

Günümüzde teknoloji durmaksızın ilerlerken bazı olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Çocuk- ergenlerde özellikle teknolojinin yarattığı olumsuz durumları daha net görebilmekteyiz. İnternet/ oyun bağımlılığı çocuk- ergenlerde artarak devam etmektedir. Özellikle ruh sağlığı uzmanları, psikologlar, psikiyatristler konuyla ilgili ebeveynleri uyarmaktadır.  İnternet/ oyun bağımlılığı, bağımlılık düzeyinde yaşandığı zaman bireylerin özellikle sosyal, bilişsel işlevlerinde azalmalara neden olmaktadır. Peki bir durumun bağımlılık düzeyine gelmesi ne ifade etmektedir?

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık, “bireyin iradesinin devre dışı kalması,  kişinin, kendisine zarar veren eylemini gerçekleştirmeye devam etmesi, devam etmek zorunda hissetmesi, bırakamaması, bıraktığı zaman birtakım yoksunluk belirtileri yaşaması“ olarak tanımlanabilir. Bağımlılık düzeyine gelmiş davranışlara müdahale edilmediği sürece, bağımlılığı yaşayan bireyin; fiziksel, bilişsel, sosyal ve okul başarısında olumsuzluklar azalmalar yaşanmaktadır. Bağımlılık konusuna “ruhsal” perspektiften bakacak olursak; şöyle bir durum karşımıza çıkmaktadır. Bütün bireyler esasında iki temel benliğe sahiptirler. Bunlardan biri; “Haz benliği” diğeri ise “Gerçeklik benliği”dir.

Haz benliği; genellikle haz duygusunun ön plana çıktığı, arzuların birey üzerinde kuvvetli etkilerde bulunabildiği, tutarsız, hayalperest ve duygularının etkisinde daha çok kalmaya meyilli benlik türüdür. Gerçeklik benliği ise; daha mantıklı, sağduyulu, tutarlı ve gerçekçi davranabilen benliği ifade etmektedir.

Esasında bu iki benlik türü her insanda birlikte bulunur ve çoğu zaman şiddetli nitelikte bir tartışma içerisindedirler. Örneğin; kişiye zarar verebilecek nitelikteki bir eylem aynı zamanda bireye haz veriyorsa kişinin eğer haz benliği daha etkin ise kişi, aldığı zarara rağmen o eylemi gerçekleştirmeyi sürdürmektedir. Bağımlılık sürecinde de haz benliği daha etkili olmaktadır. Bağımlı olunan nesne/ durum ya da eyleme karşı bir süre sonra “gerçeklik benliği” etkisini yitirmektedir.

İnternet/ Oyun Bağımlılığı

Uyuşturucu, alkol bağımlılığı gibi internet/ oyun kullanımının aşırı düzeyde gerçekleşiyor olması bu durumun bağımlılık düzeyine geldiğini işaret etmektedir. İnternet/oyun bağımlısı bireyler, gün içerisinde zamanlarının büyük bir kısmını bu eylemleri gerçekleştirmeye harcamaktadır. İnternet/oyun bağımlısı birey, mobil cihazlar ya da bilgisayar ile uzun süreler boyunca sağlıksız biçimde oyun oynamasıyla ortaya çıkan bir bağımlılık çeşididir. Bağımlı bireyler, zamanla bütün sorumluluklarını ihmal ederek oyun oynamaya kendilerini kaptırmış şekilde bulurlar.

İnternet/ Oyun Bağımlılığının Nedenleri

  • Mobil cihazlara, internete, bilgisayara ulaşımın kolay hale gelmiş olması
  • İnternet/oyun bağımlılığının bir nedeni de fizikseldir. Beyinde “haz” merkezinde daha çok aktive olan dopamin gibi haz artışı sağlayan hormonlar, kişi bilgisayar oyunu oynadığında, oyun kazandığında kendini ödüllendirdiğinde ortaya çıkmaktadır.
  • “Ruhsal boşluğu doldurma” isteği bağımlılığın en bütük nedenleri arasında yer almaktadır. Bağımlı bireyler, genellikle özgüven eksikliği yaşayana, asosyal, içe kapanık olma gibi karakteristik kişilik özelliklerine sahip bireylerdir. Dolayısıyla bu bireyler, ıyun ortamında kendileirni daha güvende hissederek gerçeklikten kopuk sanal ortam içerisine daha çok girmektedir.

İnternet/ Oyun Bağımlılığının Tedavisi    

  • İleri düzeyde olan vakalarda uzman psikiyatristler, psikologlar eşliğinde kliniğe yatırma süreci başlamalıdır.
  • Klinik süreci gerektirmeyen vakalarda ise; alınacak önlem ve yapılacak uygulamalar ile sorun düzeltilebilmektedir.
  • Tedavinin başarılı olabilmesinin ilk ve en önemli şartı; kişinin bağımlılığını yenme konusunda istekli olması, bağımlı olduğuunu kabul etmesi gerekir.
  • “Kademeli Yaklaşım” yöntemi ile kişinin bağımlı olduğu nesne ya da davranış ile olan bağının kademe kademe azaltılması gerekmektedir.
  • Bağımlılığa neden olan etmenleri ortadan kaldırma ya da azaltma yooluna gidilmelidir. Bu konuda psikiyatrsitin, psikoloğun aile ile iş birliği içerisinde olması gerekmektedir.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı