Geri Bildirim
Çocukluk OKB’sinde Ailenin Rolü
Çocukluk OKB’sinde Ailenin Rolü

Çocukluk OKB’sinde Ailenin Rolü

107

OKB, obsesyon adı verilen takıntılı, istenmeyen ve sürekli düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir hastalıktır. Genellikle ergenlikte başlamasına rağmen çocuklarda da görülebilmektedir. Aileler de farkında olmadan bu sürecin bir parçası olabilir. 

Anne babalar çocukların OKB geliştirmesine veya varolan OKB’yi sürdürmesine ve şiddetlendirmesine sebep olabilir. Buna yol açabilecek şeylerden biri aile uyumudur. Aile uyumu, çocuğun OKB semptomlarına doğrudan veya dolaylı bir şekilde dahil olmasıdır. Semptomların dışardan görünümü ve çocuğun sıkıntısı, acısı aile üyelerini üzebilir. Anne babalar, eylemi durdurmak, çocucuğun sıkıntısını azaltmak veya evde tekrar huzuru sağlamak için OKB ritüellerine dahil olurlar. Burada amaç çocuğa yardımcı olmaktır. Genellikle gencin ve ailenin yaşadığı sıkıntıyı azaltmak amacıyla, aile üyeleri sürekli olarak çocuğun ritüellerine dahil olur ve yardım ederler. Her ne kadar iyi niyetle hareket ediliyor olsa da aslında istemeden OKBnin devam etmesine yol açarlar. Çünkü takıntılı davranışları, ritüelleri gerçekleştirmeleri için çocuğa alan sağlamış olurlar. Oysa ki OKBnin tedavisindeki en etkili yöntemlerden biri maruz bırakmaktır. Maruz bırakma ile çocuğun obsesif düşünceleri ortaya çıktığında kompülsiyonları yerine getirmeyerek kaygıyı deneyimlemesi ve bununla yüzleşmesi hedeflenmektedir. Ancak ailenin çocuğa semptomları sürdüreceği bir ortam yaratması terapinin hedefi ile çelişir.

Ailelerin OKBli çocuğa gösterdiği bir diğer tutum ise düşmanlığa varabilen eleştirelliktir. Bu durumda aileler çocuğu sürekli eleştirir, ona öfkelenir ve ritüel davranışa katılmayı veya teşvik etmeyi sürekli olarak reddederler. Zaten kaygı yaşamakta olan çocuk aileden gördüğü bu olumsuz tutum ile daha fazla kaygılanır. Kaygısı arttıkça OKB semptomları şiddetlenir. Semptomlar şiddetlendikçe de aileden daha fazla tepki görmeye başlar. Kısacası bu durum kısır bir döngü yaratır. Eleştiriler davranışın kendisinden çok çocuğa yönelik olmaya başladıkça çocuk bu durumdan zarar görmeye devam eder.

Çocuğunuzda OKB belirtileri görüyorsanız lütfen bir uzmandan yardım alın.


Psikolog