Geri Bildirim
Çoklu Zeka Kuramını ve Howard Gardner
Çoklu Zeka Kuramını ve Howard Gardner

Çoklu Zeka Kuramını ve Howard Gardner

123

Halen Harward Üniversitesinde psikoloji alanında eğitim veren Gardner benim çok sevdiğim ve eğitim adına bir kazanım olduğunu düşünülen Çoklu Zeka Kuramı ile bilinir. Gardner birlikte çalışan 7 tür zeka olduğunu açıkladı: Sözel - dilsel zeka, mantıksal - matematiksel zeka, müziksel - ritmik zeka, bedensel - kinestetik zeka, görsel - uzamsal zeka, kişilerarası - sosyal zeka ve içsel zeka. Daha sonra sekizinci bir zeka türü daha ekledi: Doğa zekası. 

Gardner daha başka zeka türleri daha olabileceğini söylüyor. Bu kuram, geleneksel yaklaşımlara cevap vermeyen öğrencilere ulaşmanın yollarını arayan eğitimcilere yol gösterir nitelikte. 

”Hepimizin çoklu zekaları vardır. Ancak birini seçeriz. Görsel uzamsal düşünmeyi gerektiren bir oyunda sürekli olarak kazanma beceriniz, güçlü bir görsel uzamsal zekanız olduğunu gösterir. Birkaç aylığına kaldığınız yabancı bir ülkenin dilini kısa zamanda iyi konuşma beceriniz, güçlü bir sözel zekanız olduğunun göstergesidir.” der notlarında Gardner. 

Verilen eğitimi mümkün olduğu kadar bireyselleştirmek

Her öğrenci hakkında öğrenebileceğiniz kadar çok şey öğrenmek

Her öğrenciye kendini rahat hissettiği ve etkili öğrendiği şekilde öğretmek

Konuları tek bir yolla değil, farklı yollarla öğretmek: Hikayelerle, sanat çalışmalarıyla, şemalarla, canlandırma yoluyla… Bu yolla, farklı şekillerde öğrenen öğrencilere ulaşabileceğini açıklar.

Biz eğitimcilere çocuğun ilgi alanlarını, öğrenme şeklini keşfetmek ; anne babalara da bu alanları destekleme görevi düşmektedir.


Eğitimci / Eğitim Koçu