FİRMA KAYIT
Oyun Oynamanın Çocuğun Gelişimine Olan Katkıları
Oyun Oynamanın Çocuğun Gelişimine Olan Katkıları

Oyun Oynamanın Çocuğun Gelişimine Olan Katkıları

171

Oyunun İyileştirici Gücü

Çocukların hayal dünyaları yetişkinlere oranla oldukça geniştir. Çocuklar, çoğu zaman duygu ve düşüncelerini kelimeler ile ifade etmeyi tercih etmez. Çünkü anlatmak istediği, düşündüğü şeyleri sembolize ederek kendini daha iyi ifade edeceğini düşünür. Oyun da çocukların dünyasında oldukça önemli bir yer kaplar. Oyun, çocuk ile ebeveyn arasında duygusal yakınlığın ve bağ kurmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır.  Oyunun bağ kurmak, duygusal yakınlık dışında birçok yararı daha vardır. Bunlarda biri de oyunun iyileştirici gücüdür.

Oyunun İşlevleri

 • Oyunun iyileştirici gücü, özellikle travmatik yaşantılar geçiren ve travmatik yaşantılara maruz kalmak zorunda bırakılan çocuklarda “mucizevi” nitelikte olumlu sonuçlar göstermektedir.
 • Oyunun bir diğer işlevi ise; çocuğa, gerçek yaşamda karşılaşabileceği olumsuz durum ve yaşantıları kontrollü şekilde ve çocuğun eğlendiği bir ortam olan oyun ortamında sunarak çocuğun olumsuz durum ve yaşantıları deneyimlemesini sağlamaktır. Böylece çocuk, yaşadığı olumsuz durumları kontrol etme ve başa çıkabilme becerisi kazanmış olacaktır.
 • Oyun oynamak çocuğun yaratıcılığı destekler. Hayal dünyasını zenginleştirir.
 • Oyun oynamak, çocuğun özgüvenini destekler. Çocuk, oyun oynayarak kendini daha iyi ifade etmeyi öğrenir.
 • Oyun oynayan çocuk, oyun esnasında ihtiyaçlarının farkına varır. Çocuğun oyunda kurduğu senaryo ile ihtiyaçlarını dile getirebilir ya da oyuncaklar ile sembolize edebilir.
 • Çocuğun hayatında oyun önemli bir yer kaplamaktadır. Çocuklarla oyunlarla öğrenir, oyunlarla büyür.
 • Oyun oynamak, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemektedir.

Oyunun, Sosyal Gelişime Katkıları

 • Arkadaşlık kurma ve arkadaşlığı sürdürme
 • Toplum kurallarına uyma, kuralları içselleştirme
 • İç denetim geliştirme

Oyunun Duygusal Gelişime Katkıları

 • Oyun oynamak çocuğa kendi duygularını tanıma fırsatı sağlar.
 • Oyun oynayan çocuk, duygularını uygun şekilde ifade etmeyi öğrenir.
 • Oyun oynan çocuk başkalarının duygularını da dikkate almaya başlar.

Oyunun Bedensel Gelişime Katkıları

 • Oyun oynamak, çocuğun vücut, hareket gelişimini olumlu yönde destekler.
 • Oyun oynayan çocuğun el becerileri gelişir.
 • Hareket yetkinliği artar.

Oyunun Zihinsel Gelişime Katkıları

 • Çocuk, oyun oynayarak kavramların ve nesnelerin özelliklerini öğrenir.
 • Çocuğun oyun oynaması dilini etkin şekilde kullanmasına yardımcı olur.
 • Oyun, çocuğun problem çözme becerisinin gelişmesine yardımcı olur.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı