Geri Bildirim
Çocuklarda Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) Nedir?
Çocuklarda Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) Nedir?

Çocuklarda Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) Nedir?

1640

Çocuğun yalan söylemesi, kavga etmesi ve başkalarıyla alay etmesi çocuk gelişiminde normal karşılaşılabilecek davranışlardır. Çocuk bir şey duymamış gibi yapabilir ya da söylenilenin tam tersini yapabilir. Bunların kabul edilebilir normal davranışlardır. Ancak çocuk yaşına göre normal sayılamayacak derecede itaatsiz olursa, tartışmacı tavrı ve karşı koyması gibi davranışlar gösterirse Karşıt Gelme Bozukluğu olabilir.

Çocuk konulan kurallara uymayı reddederse, inatçılık sergilerse, itaatsiz olma durumu varsa, çabuk öfkeleniyorsa, kolay ağlıyorsa, çabuk tartışma çıkarıyorsa ve tartışma sırasında öfkesini kontrol edemiyorsa Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) olabilir.

KGB tanısı olan çocuklar genel olarak kendilerinde bir problemin farkına varmaz, kendi hataları için başkalarını, özellikle de anne, baba ya da öğretmenleri gibi otorite figürlerini suçlarlar. Bu çocuklar ailelerine karşı da sabırsız ve hoşgörüsüz olabilir, başkalarını kasıtlı rahatsız eder, kendi hatalarından başkalarını sorumlu tutar, nefret dolu davranır, kin tutar ve sürekli başkalarının sınırlarını zorlarlar.

Peki davranış bozukluğunun sebepleri neler olabilir?

 • Ailenin çocuk eğitiminde aşırı denetleyici olması,
 • Katı disiplin uygulaması ya da aşırı ilgisizlik,
 • Red ve ihmal,
 • Eğitimde tutarsızlık,
 • Kurumlara yetişmesi,
 • Sınır konulmaması,
 • Kuralsız yetiştirme,
 • Ağır cezaların verilmesi,
 • Bakıcının sıkça değişmesi,
 • Fiziksel ya da cinsel istismar,
 • Suçlu çocuklarla arkadaşlık etme davranış bozuklukların gelişimine yol açabilir.

Bu risk faktörlerin bir arada göründüğü zaman çocukta davranış bozukluğu oluşabilir.

Eğer çocuğunuzda belirtmiş olduğum bu davranışlar uzun süredir varsa bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.


Uzman Klinik Pedagog