Geri Bildirim
Ergen Cinselliği Nedir?  Ergenlikte Cinsel Kimlik Geliştirme Neden Önemlidir?
Ergen Cinselliği Nedir?  Ergenlikte Cinsel Kimlik Geliştirme Neden Önemlidir?

Ergen Cinselliği Nedir? Ergenlikte Cinsel Kimlik Geliştirme Neden Önemlidir?

154

Ergenlikte bir yandan fiziksel gelişimde önemli değişimler yaşanırken; diğer yanda ergenlik, cinsel hayatı olmayan çocukluk dönemiyle cinsel hayatı olan yetişkinlik arasında köprü vazifesi görmektedir. Ergenlerin cinsellikle ilgili doyumsuz nitelikte bir merakları vardır. Ergenler, cinsel olarak çekici olup olmadıklarını araştırırlar, gelecekte nasıl bir cinsel hayatları olacağını merak ederler. Ergenlerin çoğu bu dönemde oldukça kıırlgan olmaktadırlar. Ergenler, cinsellikle ilgili bilgileri genellikle televizyondan, internetten vb. yollar aracılığıyla öğrenmektedirler.  Bu yollar aracılığıyla cinsel içerikli programları seyreden ergenler genellikle bu tarz programları seyretmeyenlere oranla cinselliğe daha çabuk başlamaktadırlar.

Cinsel Kimlik Geliştirme: 

Ergenlik döneminin getirdiği hormonel ve fiziksel değişimler beraberinde yeni duyguları da getirmektedir. Yeni beliren cinsel duygularla başa çıkmak ve cinsel kimlik oluşturmak cok uzun ve zorlu bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç duyguları kontrol etmeyi ( cinsel uyarım, cinsel çekim gibi durumlar) karşı cinsle yeni yakın ilişkiler geliştirmeyi, kötü sonuçlardan kaçınmak için cinsel davranışı kontrol edecek beceriler geliştirmeyi içermektedir. Cinsel kimlik oluşturma sadece cinsel davranışlardan ibaret değildir. Cinsel kimlik, fiziksel, sosyal ve kültürel faktörlerin etkili olduğu bir ortamda gelişir, toplumların çoğu ergenlerin davranışlarına sınırlar koymaktadır. Bu sınırlar cinsel kimlik için de geçerlidir. Hatta toplumların birçoğunda “cinsellik”, “cinsel kimlik”, gibi konular ‘tabu’ olarak algılanmaktadır. Bir ergenin cinsel kimliği; ilgilerini, davranış şekillerini ve cinsel yönelimini ( bireyin aynı cins ya da karşı cinse yönelimi) içermektedir. Örneğin; bazı ergenler cinsel olarak da fazla uyarılırken bazıları ise; daha az uyarılmaktadır. Bazı ergenler cinsellikle ilgili yoğun bir kaygı yaşarken bazıları daha az kaygı yaşamaktadır. Bazı ergenlerde dinsel eğitimleri, tutumlarından dolayı cinsel olarak aktif değilken; bazıları ise hem dini ritüellerini gerçekleştirir hem de cinsel etkinliklerini sürdürmektedir.

Ergenlerin Cinsel Davranışlarının Zamanlaması: 

Cinsel ilişkinin başlama yaşı ülkeden ülkeye, cinsiyete, sosyoekonomik faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Ergen Cinsel Davranışında Risk Faktörleri: 

Ergenlerin çoğu cinsel tecrübeye duygusal olarak hazır değillerdir. Erken cinsellik davranışlarında bulunma ile uyuşturucu kullanma, suçluluk, okulla ilgili sorunlar arasında bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.


Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı