Geri Bildirim

Elçin Kurşunoğlu

Uzman Klinik Psikolog

115

KİMDİR?

2015 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladım ve  tez çalışmamı “Düşünce Tarzlarının Panik Bozukluğu’yla İlişkisi” konusunda yapmış olup, Uzman Klinik Psikolog ünvanını aldım.

Lisans eğitimim boyunca Bilgen Terapi Enstitüsü, Balıklı Rum Hastanesi ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev aldım. Yaptığım stajlarda; polikliniklerde seans görüşmelerini izleyebilme, yatılı servisteki hastalarla birebir gözlem yapıp iletişim kurma fırsatı yakalayabildim. İstanbul Psikiyatri Enstitüsü tarafından verilen staj programı kapsamında olan Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Klinik Görüşme Teknikleri, Cinsel İşlev ve Cinsel Kimlik Bozuklukları, Bağımlılık, Post-Travmatik Stres Bozukluğu, Psikanalitik Çizim Bilgileri, Yeme Bozuklukları ile ilgili olan seminerlerini tamamladım.

Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi tarafından çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli tanı ölçeklerinin öğrenilmesi ve raporlandırılmasına yönelik programlarını tamamladım ve uzmanlık sertifikalarını aldım.

2015 senesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Depresyon ve Kaygı Bozukluklarında etkinliği kabul edilen “Kognitif ve Davranış Terapi” eğitimine başladım. Bu eğitimin ilk süreci olan “Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma” konularında 100 saatlik teori ve 100 saatlik uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri eğitimini başarıyla tamamladım. Eğitimin ikinci aşaması olan “3. Kuşak Terapiler, Yeme Bozuklukları, Alkol-Madde Bağımlılığı, Çocuk-Ergen ve Yaşlılarda KDT, Kişilik Bozuklukları (Şizofreni, Borderline, Bipolar), Cinsel İşlev Bozuklukları, Çift Terapisi” konularındaki teorik eğitimini ve süpervizyon sürecini de tamamladıktan sonra EABCT tarafından onaylı Yetişkin Psikoterapisti ünvanı almaya hak kazandım.

2016 Şubat ayında Psikolog Dr. Maria do Ceu Salvador tarafından verilen “Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranış Terapisi” eğitime başladım. 200 saatlik teorik ve 120 saatlik uygulamayı tamamlayıp  Çocuk ve Ergen Psikoterapisti ünvanı almaya hak kazandım.

Dr. Joe Oliver tarafından verilen 3. Kuşak Terapiler içerisinde yer alan Kabul ve Adanmışlık Terapisi eğitimine katıldım. Kognitif ve Davranış Terapiye ek olarak terapilerimde Kabul ve Adanmışlık Terapisi ekolünden de yararlanmaktayım.

2018 Şubat ayında Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) yaşayan çocuklar için geliştirilmiş olan Türkçe PREP programının eğitimine katılarak uygulayıcı sertifikası aldım ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla özel olarak PREP uygulamasını çalışmaktayım.

Bilgen Terapi Enstitüsü’nde Yetişkin ve Çocuk/Ergen psikoterapisi ile Yetişkin ve Çocuk Ergenlere yönelik çeşitli test uygulamalarını sürdürmekteyim.

Türk Psikologlar Derneği ile Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği üyesiyim aynı zamanda düzenli olarak alanda yapılan Ulusal ve Uluslararası kongreleri takip etmekteyim.

DEVAMI...