Geri Bildirim
474

KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programından mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam ederken Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin psikiyatri polikliniği ve servisinde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Florya Bahçeşehir Koleji’nde anaokulu, ilkokul ve ortaokul rehberlik birimlerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında ise, Prof. Dr. Sedat Özkan’ın kurucusu olduğu Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezinde ve aynı zamanda Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı/Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi bölümünde de psikolog olarak görev almıştır. Ayrıca çeşitli kurumlarda ve gönüllü kuruluşlarda gönüllü psikolog olarak görev almıştır.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) Hazırlık Programını tamamlamıştır. Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan bilişsel terapinin kuramı ve temel ilkeleri, bilişsel davranışçı kişilik kuramı, depresyon, panik bozukluk, özgül fobi, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, sınav anksiyetesi, yaygın anksiyete bozuklukluğu, somatoform bozukluklarının bilişsel davranışçı kuram ve terapileri eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra ise, Prof. Dr. Serap Özer Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi Eğitimini tamamlamış olup şu an süpervizyon aşamasındadır. Dr. Joe Oliver tarafından verilen ‘’Kabul ve Adanmışlık’’ Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy) eğitimine başlamıştır.

Alanda yapılan ulusal ve uluslararası kongrelere katılmaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Şuan çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle çalışmakta olup çeşitli kurumlarda seminer ve söyleşiler düzenlemektedir.

Uygulayabildiği Testler:

 • MMPI Çok Yönlü Kişilik Testi
 • TAT Tematik Algı Testi
 • CAT Çocuk Algı Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • GoodEnough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleme Testi
 • Otizm Tarama Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
DEVAMI...